Privacy Policy

Voizio, (hierna kortweg Voizio) gevestigd aan de Antilopespoor 289, 3605CV Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Antilopespoor 289
3605CV Maarssen

Telefoon: 0628154591
Website: https://www.voizio.nl
E-mail: info@voizio.nl
KVK: 88175278

Via de website www.Voizio.nl van Voizio worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt, zoals hieronder benoemd. Voizio respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de nieuwe richtlijnen van de AVG. (https://www.privacy-regulation.eu/nl/)

Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk welke persoonsgegevens Voizio verzamelt en gebruikt; en met welk doel dit gebeurt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Gebruik van uw gegevens Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het invullen van het contactformulier om enkele persoonsgegevens. Voizio verklaart de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door betrokkenen zelf aan ons worden verstrekt (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site): – Naam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen: – U gebruik laten maken van onze dienstverlening; – Het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website; – Opslag ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database; – Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website; – Het verbeteren van onze dienstverlening; Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens: Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren.

Na beëindiging van onze dienstverlening worden de gegevens door ons verwijderd tenzij een wettelijke verplichting ons noodzaakt deze gegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren. Minderjarigen Voizio heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan de informatie. Verstrekking aan derden Voizio verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Voizio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@voizio.nl of bel ons via het op de website aangegeven telefoonnummer. Voizio heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – Wij versturen uw gegevens via een beveiligde (Comodo RSA Extended Validation Secure CA) internetverbinding.

Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Cookies Voizio kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens in geen enkel geval aan derden. Wel zullen we uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen ten behoeve van de volgende doeleinden: – Interne analyse van het gebruik van onze producten en diensten; – Indien nodig voor het leveren van (verdere) producten en diensten door ons; – Indien wettelijk daartoe verplicht dan wel indien het schade en/of fraude kan voorkomen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat, wanneer wij wettelijk verplicht worden persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen en/of als wij fraude of schade kunnen voorkomen door persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen, wij dit ook mogen doen. In iedere andere situatie zullen wij uiteraard eerst om toestemming vragen.

Indienen klacht
Voizio wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Opgesteld december 2021 Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.